Tilbud


Skærmbillede 2015-10-14 kl. 17.18.20

Tilbud

Målgrupper

HOPT beskæftiger sig med blandt andre:

  • unge
  • studerende 
  • voksne
  • ældre
  • par
  • grupper
  • flygtninge
  • særlig sensitive
 • pårørende til mennesker med psykiske og/el. fysiske lidelser

Problematikker

De problematikker der primært arbejdes med er:
  • stress- og udbrændthed
  • angst
  • depression
  • sorg og kriser
  • chok, traumer og PTSD
  • OCD
  • misbrug
  • seksuelle krænkelser og overgreb
  • invaliderende sygdomme
  • spiseforstyrrelser
  • personlighedsforstyrrelser
  • relationelle problemer
  • personlig udvikling og eksistentielle-/udviklingskriser 

Terapiformer og metoder

Grundet den helhedsorienterede og integrative fokus i HOPT tilbydes og kombineres flere forskellige terapiformer – herunder:
     • Kognitiv adfærdsterapi
     • Psykodynamisk terapi
    • Eksistentiel psykoterapi

     • Traumabearbejdning
     • Mindfulness
     • Fokusering / visualisering
    • Hagioterapi / religiøs coping

Dette er med henblik på at kunne arbejde helhedsorienteret – rundt om hele mennesket, og tilpasse terapien den enkeltes behov og ressourcer.

De fleste metoder der arbejder med, er blide og skånsomme, hvilket især er vigtigt i forhold til svært belastede klienter – herunder traumatiserede flygtninge – hvor det er væsentligt at sikre, at behandlingen ikke afstedkommer en re-traumatisering.

Sprog

Behandling tilbydes ud over på dansk også på engelsk og kroatisk/bosnisk/serbisk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.