HOPT-model

Modellen består af 6 komponenter:

  • Energi
  • Krop
  • Følelser
  • Sind/værdier/livsfilosofi
  • Adfærd/livsstil
  • Spiritualitet/personlig udvikling
HOPT

 

Komponenterne i HOPT-modellen er universelle og grundlæggende for hvert menneske. Ud over de seks komponenter består modellen af de dertil korresponderende behandlingsmetoder. De forskellige komponenter og metoder kan anvendes på kryds og tværs, og skal ikke kun ses i den sammenhæng de fremtræder i modellen.

I terapien arbejdes der ikke nødvendigvis med alle komponenter og metoder fra modellen. Metoderne udvælges snarere efter dine behov og personlige stil, og du vil altid få nøje instruktioner i, hvilke metoder der anvendes og med hvilke formål. Alle former for terapi der anvendes, udvælges således i tæt samarbejde med dig.

Modellen er kun vejledende og på ingen måde absolut. Den anvendes som en referenceramme man forholder sig fleksibelt til. Og vil med tiden kunne udvides.