Kendetegn ved HOPT


Skærmbillede 2015-10-14 kl. 18.18.22 

Kendetegn ved HOPT

Alle tilbud og al terapien tilbydes og udføres ud fra HOPT-tilgangen og -filosofien, som man dels kan læse om nedenunder, dels under Home.

Fokus i HOPT er på inklusion og komplementering, hvorfor HOPT i sin natur er integrativ og helhedsorienteret, frem for reduktionistisk og dogmatisk. Desuden er det fundament, tilgangen bygger på – HOPT-modellen (se mere under HOPT-model) – semistruktureret og fleksibel.

HOPT tager således afsæt i, at det er vigtigt at arbejde i dybden med problemerne. Sålænge man behandler symptomer alene uden at kigge på og fjerne deres årsager, vil man ikke løse problematikken, da årsagerne med tiden vil frembringe nye symptomer.

Ligeledes lægges der vægt på, at såvel den terapeutiske proces som effekten af terapien er væsentlig.

Endvidere antages det, at både relationen og de metoder, der anvendes i terapien, er vigtige for både processen og effekten. Selve metoderne udvælges på baggrund af de behov og ressourcer, der er tilstede hos klienten. I HOPT er der således ikke tale om favorisering af én metode eller teoretisk tilgang frem for en anden. Valget af de forskellige metoder afhænger primært af, hvilken metode der virker og passer bedst i forhold til den enkelte i det pågældende øjeblik.

Dvs. klienten og dennes behov går altid forud for en bestemt metode eller tilgang. Formålet er at arbejde på flere niveauer (kropslig, mental, følelsesmæssig etc.) – helhedsorienteret, hvor de forskellige metoder hører til de forskellige niveauer og derfor er lige vigtige.

Opsummerende kan man sige, at kendetegnet ved HOPT er, at tilgangen både er:

    • symptom- og årsagsorienteret
    • proces- og resultatorienteret
    • klient/behov- og metodeorienteret
    • ressource- og problemorienteret

Læs mere om HOPT-tilgangen under Home.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.