HOPT – Velkommen


Skærmbillede 2015-10-14 kl. 17.15.59 

Velkommen til HOPT

– HelhedsOrienteret Psykoterapi v/ aut. psykolog Ina Paradzik –

Vores tid i dag er karakteriseret af den til stadighed hurtigt voksende teknologiske udvikling og de proportionelt stigende krav og forventninger til selve mennesket som følge af denne udvikling. Resulterer bliver, at mennesket i sit forsøg på at følge med og leve op til kravene og forventningerne det stilles over for både på det personlige, relationelle, sociale, kulturelle og samfundsmæssige niveau, ofte fortaber sig i dem og ligefrem mister sig selv i dem. Derfor burde det ikke undre, at udfordringer, kriser, forstyrrelser, psykiske problemer og lidelser af forskellig art er i voksende udvikling og er blevet uundgåelige – noget alle mennesker rammes af nu om dage. Af samme grund oplever vi i dag et stadig stigende behov for terapi og behandling, som i fremtiden kan forventes at blive endnu større.

HelhedsOrienteret PsykoTerapi (HOPT) er udviklet med henblik på at imødekomme det stigende krav til behandling og har til formål at støtte, vejlede, hjælpe og behandle mennesker ramt af kriser, forstyrrelser og udfordringer i deres liv.

¨

Hvad er HOPT:

HOPT er en holistisk tilgang, udviklet på baggrund af psykolog Ina Paradziks overbevisninger, uddannelser og arbejdserfaringer – en tilgang, hvor hele mennesket er i fokus.

Ud over terapi og rådgivning, tilbyder HOPT også supervision og kurser i personlig udvikling.

¨

Formål med HOPT:

Formålet med HOPT er, gennem konfrontation med lidelse, smerte og gamle sår, at arbejde med detraumatisering og deblokering, samt hjælpe klienten til at opgive gamle mønstre og tidlig betingning, således at ressourcer og potentialer kan frigøres og udvikles fuldt ud.

Herved opnås vækst, balance, personlig udvikling, større frihed og tilfredshed, bedre livskvalitet, ny meningsdannelse og selvrealisering på den ene side og bevidste valg, ansvarlighed, selvstændighed og mestring på den anden. 

¨

Fokus og fremgangsmåde i HOPT:

Det er altid nemmere, når man er to om at kigge på, bære og løse et problem end at være alene og ensom med det.

At have

    • én at dele din sorg med
    • én at støtte dig op ad og blive vejledt af, når tingene ikke er helt, som de burde være
    • én der kan hjælpe med at vende din krise til din fordel
  • én der kan lære dig, hvordan du bruger dine udfordringer som muligheder og potentialer for personlig vækst, udvikling og selvrealisering

er noget alle har brug for en gang imellem.

Og det er netop, hvad der stilles til rådighed i HOPT.

HOPT bygger på filosofien om, at mennesker er komplekse væsner, hvis unikke evner og potentialer kan aktiveres og udvikles, og derved føre til selvrealisering.

Ud fra antagelsen om, at alle mennesker er født frie og unikke, men af forskellige omstændigheder bliver blokeret, standset eller direkte hindret i at udvikle deres potentialer fuldt ud og realisere sig selv, lægges der i HOPT særdeles vægt på mobilisering af dine potentialer og ressourcer.

Mennesker har uanset deres aktuelle situation og tilstand, evnen til at heale og realisere sig selv. Under behandlingen fokuseres der således på at gøre dig i stand til at genkende og åbne op for dine potentialer og dermed blive selvstændig og uafhængig af behandleren.

Processen er individuel og afhænger af, hvor du er i dit liv. For nogen vil det tage kortere, for andre længere tid. Derfor er det også forskelligt, hvilke faktorer (sindet, følelser, kroppen, etc.) og terapiformer (for mere info se under Tilbud og HOPT-model) man kommer til at lægge mest vægt på og arbejde med. For nogen vil det være nok at kigge på nogle enkelte komponenter, mens det for andre vil kræve, at man kommer rundt om hele mennesket – dvs. arbejde på flere planer: både det kropslige, mentale, følelsesmæssige etc.

Terapiens længde afhænger desuden af, hvor mange ressourcer du i forvejen har adgang til, samt hvor åben du er for at konfrontere de ting i dit liv, som gør ondt og blokerer for, at du kan leve dit liv fuldt ud.

¨

Inspiration til HOPT:

HOPT henter inspiration fra såvel den aktuelle videnskabelige udvikling indenfor almen psykologi som fra tilgrænsende fagområder.

Inden for psykologi tager HOPT primært udgangspunkt i klinisk psykologi og neuropsykologi, men trækker også på personligheds-, udviklings- og social psykologi, samt psykologiske teoriretninger som psykodynamisk, kognitiv, eksistentiel og humanistisk psykologi.

Ud over de forskellige områder i psykologien, er udviklingen og anvendelsen af HOPT ligeledes inspireret af andre discipliner som integrativ/meta medicin, humanbiologi, neurologi og fysik. Desuden også af viden fra gamle og spirituelle traditioner.

I HOPT lægges der således vægt på integration og komplementering af viden fra gamle traditioner, nutidige videnskabelige teorier og empiri med henblik på at skabe bedst mulige og langtidsholdbare resultater.

¨

Læs mere om tilbuddene og tilgangen i HOPT under fanen Terapi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.